Malayer-Seifodole

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ملایر - مدرسه راهنمایی دخترانه سیف الدوله

گزارش طرح کرامت راه سعادت

گزارش ارائه شده مربوط به اهم فعالیتهای صورت گرفته برای طرح کرامت در طی دوره تحصیلی می باشد از جمله اقدامات صورت گرفته به منظور احیای نفس کریمه در دانش آموزان و آماده کردن ذهن فراگیران برای مشارکت فعال در این فرایند :

۱- ابتدا در طی ۲تا۳ جلسه در مورد ضرورت هر یک از واحد کارهای طرح کرامت در زندگی انسانها و اینکه اگر فرد انسانی در صورت عدم این عزت نفس و کرامت در زندگی  ُشخصیت او در زندگی و در جامعه لگدمال می شود و نمی توانند در زندگی به اهداف الهی خود نایل شود که این توضیحات مصداق این آیه قران می باشد .

( من هانت علیه نفسه فلاتامن شرّه)

برای دانش آموزان توضیح داده شد.

۲- گروه بندی دانش آموزان بر طبق نامها یا موضوعات کرامتی

در ضمن گروه بندی دانش آموزان کلاس اول بر اساس این نامها ( وفای به عهد - گروه عفاف - دوستی - قناعت ، سعادت )

گروه بندی کلاس دوم ( مهرورزی - تعاون - تفکر - اعتماد به نفس - عمل صالح )

۳- در نظر گرفتن یک دفتر کار برای هر نفر از اعضای گروه بر اساس هر یک از موضوعات کرامتی

۴- در طول هر جلسه ۱ گروه را که از قبل تعیین   موضوعات و طرح های ابتکاری خود را به دیگر دانش آموزان ارائه می دهند.

۵-  از تمامی دانش آموزان خواسته شده که با توجه به موضوعات واحد کار و شیوه اجرایی خاص خود روزنامه دیواری تهیه نمایند و نمایشگاهی از نشریه دیواری ها گذاشته  شود.

۶-آیات مرتبط با عزت نفس در تابلو مدرسه نصب می شود.

۷-مسابقه نقاشی در بین دانش آموزان

۸- اجرای نمایش مربوط به موضوعات

۹- بیان داستان و تکمیل داستانهای ناتمام توسط گروه ها

  در پایان از همه همکاران خوبم که در اجرای این طرح با اینجانب  همکاری نمودند صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم .خانم قاسمی -خانم فریدونی - خانم مرادی

+ نوشته شده در  سی ام فروردین ۱۳۸۹ساعت 21:38  توسط بهرامی  |